Asbestbeheersplan

Stel, er is asbest in uw pand gevonden. Wat nu? Asbest hoeft niet altijd direct verwijderd te worden, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Het is wel wenselijk om de risico’s in kaart te brengen met een beheersplan. In het asbestbeheersplan staat hoe het pand op een veilige manier gebruikt kan worden, zonder dat het asbest verwijderd wordt.

Wij kunnen u alles vertellen over het asbestbeheersplan.

En uiteraard kunnen wij zo'n plan ook voor u opstellen.

Risicobegeleiding

Als een gebouw asbest bevat en er is een redelijk vermoeden op een besmetting, dan vindt er een risicobeoordeling plaats. Met luchtmonsters en kleefmonsters meten wij de hoeveelheid asbest in de lucht. Dit gebeurt volgens de NEN 2991. Zo bepalen we of er sprake is van een potentieel – of actueel risico en of de ruimte moet worden afgesloten.

Sloopmelding

Er is asbest in uw huis of pand gevonden en u wilt dit (laten) verwijderen. Dat kan, maar u bent dan wel verplicht om een sloopmelding bij de gemeente te doen. De gemeente vraagt hierbij om de asbestrapportage.

De aannemer of het sloopbedrijf heeft de asbestrapportage ook nodig.

Peeters Asbestresearch kan de sloopmelding voor u doen, zodat u er geen omkijken naar heeft.

Neem direct contact op